XIII. Fizika Próbaverseny 2007.

7. osztály

1. Melyik erőfajta nem létezik?

A: Mágneses erő

B: Súlyerő

C: Súrlódó erő

D: Rugalmas erő

E: Az előző erőfajták mindegyike létezik.


2. Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Azt válaszd!

A: A tömeg jele: M.

B: A tömeg mértékegysége: N.

C: A sűrűség jele: S.

D: A a sebesség mértékegysége.

E: Az erőhatás jele: F.


3. A karcagi horgász tavon nyugvó csónak hossztengelyének irányában vízszintesen kiugrik a pecás. A csónak …

A: … nem mozdul el.

B: … a pecással azonos irányban mozdul el.

C: … a pecással ellentétes irányban mozdul el.

D: … fara oldal irányban kifordul.

E: … mozgásáról biztosat nem állíthatunk.


4. A nyilak által jelzett erőhatásokra vonatkoznak az állítások. Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Az válaszd!


A: Az F3 és F4 egyenlő erőhatást szemléltet.

B: A 2. testnek legnagyobb a súlya, ezt jelzi az F2.

C: Az első három ábra a tartóerőt, a 4. a gravitációs erőt szemlélteti.

D: A gravitációs mező körbe veszi a testeket, így a gravitációs erő támadáspontját a testen bárhova jelölhetem. Így a négy erő a támadáspontjuk helyében megegyezik.

E: A négy nyíl különböző erőhatásokat szemléltet. Nincs közöttük két azonos sem.


5. Panka elvégezte a mértékváltásokat, de hibázott. Egyszer hibázott, vagy egy feladatot oldott meg jól?

Amelyikből egy van, azt jelöld be!

A: 634 m = 6 km 34 m

B: 8849 cm = 88 m 4 dm 9 cm

C: 400 513 dm = 40 km 51 m 3 dm

D: 12 110 cm = 121 m 1 dm 0 cm

E: 563 894 mm = 563 m 8 dm 9 cm 4 mm


6. Viki lekéste a buszt, így gyalog ment haza az iskolából.

Milyen messze laknak, ha 50 perc alatt ért haza és percenként átlagosan 120-at lépett és lépéseinek hossza kb. 60 cm volt?

A: 6000 m

B: 3600 m

C: 1000 m

D: 100 m

E: Az előző válaszok egyike sem helyes.


7. A tájfutó verseny egyik távja a terepen 5,3 km. Az 1 : 10 000 méretarányú térképen hány cm-es hosszúság ábrázolja ezt a pályát?

A: 5,3 cm

B: kb. 19 cm

C: 53 cm

D: 530 cm

E: kb. 1887 cm


8. Egy tyúktojás átlagos sűrűsége 1,2 .

Mekkora a tömege egy tucat (12 db) 50 cm3 térfogatú tojásnak.

A: 60 g

B: 600 g

C: 720 g

D: 6000 g

E: 500 g


9. Kedves régi ismerősünk, Münchausen báró kedélyesen sörözgetve mesélte a cimboráinak: Az erdőben járva-kelve, találtam egy óriási tölgyfát. Kivágtam, ekkora méretes – közben kb. 1 méternyit mutatott – kocka formákra daraboltam, így szállítottam haza egyesével.

Vajon igaz lehetett a történet?

Mi tudjuk, hogy 1 cm3 tölgyfa 0,8 g tömegű és a báró épp csak átlagos fizikumúnak mondható, már az 50 kg-os teher is megizzasztja.

A: A fakocka tömege 8000 g = 8 kg, még a báró is könnyen elbírta volna.

B: A fakocka tömege 0,8 kg-nak adódik, ezt elbírná a báró, de a megadott adatok nem reálisak, egy ekkora darab fának nem lehet ekkora a tömege.

C: A fakocka tömege 80 kg, ezt már nem bírta volna el a kevésbé jó erőben lévő báró.

D: A fakocka tömege 800 kg, ezt már meg sem bírta volna mozdítani a báró.

E: Az előző eredmények egyike sem helyes.


10. Az ember átlagos sűrűsége 1,06 . Mekkora a térfogata a világ legkövérebb emberének, ha a tömege 404 kg?

A: kb. 0,003 m3

B: 0,38 m3

C: 2,6 m3

D: 381 m3

E: 428 m3


11. 3 m3 beton tömege 6600 kg.

Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Azt válaszd!

A: A beton sűrűsége 2200 .

B: A beton 1 m3-ének tömege 2200 kg.

C: A beton 19 800 sűrűségű.

D: A beton sűrűsége 2,2 .

E: A beton 1 cm3-ének tömege 2,2 g.


12. Milyen kölcsönhatás van a Föld és a körülötte keringő műhold között?

A: Mechanikai kölcsönhatás.

B: Elektromos kölcsönhatás.

C: Mágneses kölcsönhatás.

D: Gravitációs kölcsönhatás.

E: Nincs kölcsönhatás közöttük.


13. A tanterem kerülete 256 dm. (A tanterem alaprajza téglalap.) A szélessége 2 m 80 cm-rel rövidebb a hosszúságánál.

Mekkorák a tanterem oldalai?

A: 28 dm és 228 dm

B: 78 dm és 50 dm

C: 114 dm és 142 dm

D: 128 dm és 156 dm

E: 128 dm és 128 dm


14. A két tömör fakocka közül a baloldali tömege 500 g.

Mekkora a jobboldali kocka tömege? 1 cm3 fa tömege 0,5 g.
A: 1000 g

B: 1500 g

C: 4500 g

D: 13 500 g

E: Ezekből az adatokból nem határozható meg.


15. Egy üveg akvárium (téglatest) méretei: 30 cm hosszú, 20 cm széles és 20 cm magas. Mennyi víz fér bele?

A: 70 cm3

B: 140 cm3

C: 600 cm3

D: 1200 cm3

E: 12 000 cm3


16. Az előző akváriumban mennyi víz lesz, ha nem töltöm tele, a tetejéig még 5 cm-nyi hely lesz?

A: 65 cm3

B: 3000 cm3

C: 5625 cm3

D: 6750 cm3

E: 9000 cm3


17. A disznótor után az 5 méter hosszú kolbászból levágtak 1,5 métert, majd 3 dm-t, végül 1,3 kg-os darabot, így 1,9 kg tömegű maradt.

Mennyi volt a kezdeti, 5 méter hosszú kolbász tömege?

A: 3,2 kg

B: 5 kg

C: 50 kg

D: 64 kg

E: Az előző megoldások egyike sem helyes.


18. A 400 méteres futópályán Dani 8 métert tesz meg 4 másodpercenként, Ali 12 métert tesz meg 3 másodpercenként.

Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Azt válaszd!

A: Ali kétszer annyi utat tesz meg másodpercenként, mint Dani.

B: Dani 2 méterrel tesz meg kevesebb utat másodpercenként, mint Ali.

C: Ali 4 méterrel tesz meg több utat másodpercenként, mint Dani.

D: Ali gyorsabb, mint Dani.

E: Ali 2 méterrel tesz meg több utat másodpercenként, mint Dani.


19. Az állítások az előző feladathoz kapcsolódnak. Melyik igaz?

A: Dani 50 másodperc alatt ér körbe a pályán.

B: Ali 100 másodperc alatt ér körbe a pályán.

C: Dani 100 másodperc alatt ér körbe a pályán.

D: Ali 200 másodperc alatt ér körbe a pályán.

E: Ketten együtt 20 másodperc alatt érnek körbe a pályán.


20. Egyenletesen haladó autómmal negyed óra alatt 22 kilométer-tábla mellett haladtam el (azon kívül, ami mellől indultam).

Hány méter utat tettem meg egy óra alatt?

A: 330 métert

B: 92 000 métert

C: 88 000 métert

D: 84 000 métert

E: 87 600 métert.


21. Az első ábrán három, egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test út-idő grafikonját látod. Melyikhez tartozik a sebesség-idő grafikon?


A: Az a-hoz.

B: A b-hez.

C: A c-hez.

D: Mindhez, hisz mindegyik test 6 s-ig mozgott.

E: Egyikhez sem.


22. Az ábra egy test egyenes mentén végzett mozgásának út-idő grafikonját mutatja.

Melyik az igaz?

A: A test 10 másodpercen keresztül egyenletesen mozgott.

B: Az első szakaszon volt a leggyorsabb.

C: A 3. szakaszon a lejtőn lefelé csúszott a test.

D: A test mozgása során 20 métert tett meg.

E: A test 4 másodpercig nyugalomban volt.


23. A változó mozgások közül melyik nem egyenletesen változó?

A: Az autó az autópályára érve gyorsít.

B: A fáról leesik az alma.

C: A buborék felfelé mozog a Mikola-csőben.

D: A lejtőn legurul egy kiskocsi.

E: Az ejtőernyős mozgása, az ejtőernyő kinyitása után.


24. Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az 1,5 gyorsulással induló jármű sebessége elérje a 15 értéket?

A: 0,1 s

B: 1 s

C: 10 s

D: 22,5 s

E: Ezekből az adatokból nem határozható meg.


25. Imi ebédelni megy menzás csoportjával. A kerékpárját 5 sebességgel tolja. A kerékpár vázra száll egy légy, mely a vázon 2 sebességgel mászik.

Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Azt válaszd!

A: A légy a földhöz viszonyítva, Imi haladási irányába 3 sebességgel halad, ha Imi haladási irányával ellentétes irányban mászik a vázon.

B: A légy a földhöz viszonyítva, Imi haladási irányába 7 sebességgel halad, ha Imi haladási irányával azonos irányban mászik a vázon.

C: A légy sebessége 2 , függetlenül attól, hogy Imi melyik irányban és mekkora sebességgel halad.

D: A légy sebessége Imihez viszonyítva 2 , függetlenül attól, hogy Imi milyen irányban halad.

E: A légy sebessége Imihez viszonyítva 2 , függetlenül attól, hogy Imi mekkora sebességgel halad.


www.fizikaprobaverseny.hu

XIII. Fizika Próbaverseny 2007. – 7. osztály